7135550

مرکز خدمات

پرسش‌های متداول برای سنسور و پسوند SpO2کابل

I. بدون اکسیژن خون، بدون لومینسانس

1، علت احتمالی: لوله درخشان شکسته شد راه حل: با سازنده تماس بگیرید

2، علت احتمالی: اتصال کوتاه کابل سمت لوله نورانی راه حل: با سازنده تماس بگیرید

3، علت احتمالی: اتصال انتهایی دستگاه بد است راه حل: انتهای دستگاه را وصل کنید

4، علت احتمالی: قطبیت نادرست راه حل: با سازنده تماس بگیرید

5، علت احتمالی: دوشاخه خیلی شل است، نمی تواند سیگنال میزبان را دریافت کند راه حل: با سازنده تماس بگیرید

II.بدون اکسیژن خون و موج برای

1، علت احتمالی: ناهنجاری های لوله گیرنده راه حل: برای تعمیر با سازنده تماس بگیرید

2، علت احتمالی: ناپایدار، لومینسانس، قطع کننده مدار لوله گیرنده راه حل: برای تعمیر با سازنده تماس بگیرید

3، علت احتمالی: ناسازگار راه حل: مدل سازگار مناسب را انتخاب کنید

4، علت احتمالی: راه حل جدی نشت نور: طبق دستورالعمل دستورالعمل استفاده مجدد

5، علت احتمالی: خطای انتخاب پروب راه حل: طبق دستورالعمل دستگاه برای انتخاب پروب صحیح

6، علت احتمالی: موقعیت تست هیچ ال ای دی و گیرنده هم ترازی وجود ندارد راه حل: استفاده مجدد طبق دفترچه راهنمای دستورالعمل

7، علت احتمالی: توجه بیمار بسیار کم است چندین اندازه گیری را امتحان کنید راه حل: لطفا برای تشخیص دقیق به بیمارستان بروید

8، علت احتمالی: انگشتان دست می لرزند یا بدن بیمار حرکت می کند راه حل: حرکت نکنید

III.پوست محل آزمایش قرمز و متورم است

علت احتمالی: پروب برای مدت طولانی شل نشده است.

IV.نمایش بر روی مقادیر اکسیژن خون، لومینسانس، اما اکسیژن خون کم است

علت احتمالی: قطبیت نادرست راه حل: با سازنده تماس بگیرید

سوالات متداول برای کابل ECG و سیم های سربکابل

I. ECG نمی تواند به درستی نمایش داده شود

1، علت احتمالی: سیم های سرب یا کابل ECG سازگار نیستند راه حل: لطفاً برای انتخاب مدل صحیح با فروش ما تماس بگیرید

2، کابل کار نمی کند، قطبیت نادرست راه حل: با تامین کننده تماس بگیرید

3، اتصال انتهای دستگاه یا انتهای بیمار اشتباه است راه حل: برای اتصال کابل ECG به خوبی

II.شکل موج ناپایدار است و سوراخ بیش از حد بیشتر است

1، علت احتمالی: برخی از دستگاه های دیگر در اطراف دخالت می کنند راه حل: دستگاه تداخل را حذف کنید

2. علت احتمالی: بیمار در حال تکان خوردن است راه حل: بیمار را وادار به لرزش کنید و نسبتا ساکن باقی مانده است.

3، علت احتمالی: ضد تداخل کابل ضعیف است راه حل: با تامین کننده تماس بگیرید

NIBP CUFF و برای عیوب رایج به پیوست مراجعه کنید

فشار خون نادرست نشان داد

1، علت احتمالی: اتصال انتهای دستگاه نادرست راه حل: انتهای دستگاه را وصل کنید

2، علت احتمالی: بیمار می لرزد راه حل: بیمار متوقف می شود تا تکان بخورد و نسبتا ثابت مانده است

3، علت احتمالی: آزمایش مکرر در زمان کوتاه راه حل: آزمایش مجدد پس از 15 دقیقه

4، علت احتمالی: استثنا میزبان راه حل: جایگزین میزبان

5، علت احتمالی: تست قسمت‌هایی از آستین‌های بسته شده نادرست است.

6، علت احتمالی: انتخاب اندازه اشتباه کاف راه حل: انتخاب یک کاف مناسب با توجه به بیمار و دستگاه

سوالات متداول برای پروب دما و کابل پسوند

دما نادرست نشان می دهد

1، علت احتمالی: استثنا میزبان راه حل: جایگزین میزبان

2، علت احتمالی: کاوشگر یا کابل اتصال ناسازگار با دستگاه راه حل: مدل سازگار را با توجه به تصویر دستی انتخاب کنید

3، علت احتمالی: پروب یا کابل شکسته است راه حل: جایگزینی پروب یا کابل گسترش جدید

4، علت احتمالی: اتصال انتهای دستگاه نادرست راه حل: اتصال کابل و انتهای دستگاه به خوبی

میخواهی با ما کار کنی؟