Pulse Oximeter module

Product Name:Pulse Oximeter module

Brand: Medlinket

Specification:

Model:

Original model: 

Compatible model:

See the table below for more product information


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

模拟 血氧 模块 英文 .jpg

hình ảnh Mô hình Tương thích thương hiệu: Mô tả món hàng Loại gói

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • những sản phẩm liên quan