کاف هولتر NIBP

1. طراحی ارگونومیک، مناسب با بازو.
2. آسان برای تمیز کردن، مواد نرم و راحت، تنفس.
3. قابل استفاده مجدد، مقرون به صرفه.